top of page
wheat-field-under-blue-sky-PUTEHTQ.jpg
Bredbandsutbyggnaden

Bredbandsutbyggnaden

I Sverigespetsen

Öppet stadsnät

***

Ikon

Summerande punkter om förelar med öppet stadsnät/fiber. Visar med ikoner och beskriver fördelarna. två / tre stycken intill varandra

Vår vision - (Tillgång för alla)

Alla i Vara kommun ska kunna få tillgång till bredband via fibernätet, vilket kan ge ett snabbare internet.

Målet är att Vara ska vara ledande i Sverige när det gäller tätheten av bredband genom fiber. Det här är första gången i Västsverige som fibernätet byggs ut för alla på det sätt som nu görs; helhetsgreppet är unikt.

Post- och telestyrelsens film om kommunal bredbandsutbyggnad

Kommunal bredbandsutbyggnad

Styrkan i Vara

'''

***Ett Stadsnät är ett lokalt, fiberoptiskt bredbandsnät för alla typer av digital kommunikation — till exempel internet, telefoni och tv, men också säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Både för privatpersoner och företag. Det byggs och drivs av kommunägda bolag och är allas snabba nät med snabba utfarter till resten av världen.

** Det är ditt stadsnät

Beskrivning 1

Info 1

Beskrivning 1

Info 1

Beskrivning 1

Info 1

Vår vision är ett samhällstäckande fibernät till nytta för alla i vårt område. För enskilda privatpersoner, näringsliv, utbildning, hälsovård, organisationer och myndigheter.
Ett snabbt och driftsäkert nät för all typ av digital kommunikation som Internet, telefoni, tv, underhållning, företagstjänster, vårdtjänster, utbildningstjänster, kommunal service med mera.
Ett kommunikationsnät som knyter oss samman och länkar oss ut till resten av världen.
Vår roll är att bygga och drifta nätet.

** En attraktivare region

Fibernätet är tillgängligt på flertalet ställen i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Utbyggnaden sker inom planerade områden. I dessa görs utskick till samtliga fastighetsägare med ett erbjudande om en fiberanslutning. Alla inom området kan då ansluta sig under samma förutsättningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga villa anslutningar, det vill säga vi gräver in till ditt hus, borrar in genom husväggen och i direkt anslutning till borrhålet monteras en mediaomvandlare upp. Företag och flerfamiljshus offereras.

** Kan alla få stadsnät? (Denna skrivs ihop med ovan)

Styrkan med Fiberstaden är, till skillnad från alla andra bredband, att vi finns och verkar lokalt. Nära våra användare. Vi kan vårt samhälle och vi finns alltid tillgängliga och kan lösa problem. Dessutom kan vi våra gator och vårt nät och kan snabbt och effektivt ansluta fastigheterna i vår bygd.

 

Vi finns och lever bland våra användare, handlar i samma butiker, har barn i samma skola och känner till alla gator och hus här. Vi är nära dig hela tiden och på din sida. Vi vill att du ska ha, inte bara det bästa bredbandet, utan också den största valfriheten och tryggheten genom en snabb och problemfri uppkoppling i ett tekniskt modernt och framtidssäkert nät. Och tryggheten i att veta att vi inte försvinner utan finns här med ett långsiktigt samhällsansvar.

Vi ingår även i ett större sammanhang. Stadsnäten i Sverige utgör en viktig nationell infrastruktur och vi har ett nära och givande utvecklingssamarbete med andra stadsnät genom Svenska Stadsnätsföreningen och Stadsnätsportalen, samt med nationella, regionala och lokala tjänsteleverantörer. Vi är därför också en del av hela Stadsnäts-Sverige.

** Vi är nära dig och på din sida (mjuk avslutning)

bottom of page