top of page

Om oss

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

 

Varanet AB startades under 2012.

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

  • Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber

  • Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kommunens verksamheter

  • Hyra ut tillgången till fiberstamnätet (svartfiber).

 

Syfte och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Kontakt

Martin Strandholm  -  VD VaraNet AB

Mail: Martin.Strandholm@vara.se

Telefon: 0512-31450

 

Lars Andréason

Mail: Lars.Andreason@vara.se

Telefon: 0512-31812

 

Kontakt
bottom of page