top of page

Om oss

VaraNet AB

 

Information om företaget

Bolaget startades under 2012.

Enligt ägardirektiv har bolaget till uppgift att:

  • Genom tillhandahållande av ett fiberstamnät bidra till att kommuninvånarna och näringslivet ges tillgång till fiber

  • Tillhandahålla ett fibernät som är uppkopplat mot alla kommunens verksamheter

  • Hyra ut tillgången till fiberstamnätet (svartfiber).

Syfte och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att genom tillhandahållandet av infrastruktur bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv och göra kommunen mer attraktiv för dess invånare.

Kontakt

Martin Strandholm  -  VD VaraNet AB

Telefon: 0512-31450

 

Lars Andréason

Telefon: 0512-31812

 

kontakta oss

Hitta till oss

bottom of page